bireysel hizmetler

Bireysel Danışmanlık ve Psikoterapi

Online/çevrimiçi platformlarda (Zoom vb.) ve yüz yüze danışan görüyorum. Seanslar 50 dakika sürmektedir. Online görüşmelerinizin yalnız olabileceğiniz ve rahat konuşabileceğiniz, bölünmeyeceğiniz bir ortamda gerçekleşmesi sürecin verimliliği açısından oldukça önemlidir.

Özellikle ilk görüşmelerin hem danışan hem de psikolog açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu anlamda hem birbirimizi duyabilme hem de terapi hedefleriniz, çalışma yöntemim gibi bazı temel konularda kısa bir bilgi alışverişinde bulunabilme adına maksimum 15 dakikalık (ücretsiz) tanışma görüşmesi organize edebiliriz ve sonrasında devam etmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Detaylı bilgi ve/veya randevu almak isterseniz ‘İletişim’ sayfasındaki bilgilerden bana ulaşabilirsiniz.

Çalışma Alanlarım

Panik, agorafobi, yaygın anksiteye bozukluğu ve sosyal kaygı gibi kaygıyla ilişkili farklı sorunlar, stres, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve yeme sorunları gibi farklı alanlarda danışan görüyorum.

Bunun yanı sıra stres, adaptasyon/kültürel uyum, kaygı ve depresyon gibi farklı alanlarda expat/göçmenlerle de çalışıyorum.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapiler; çeşitli bilişsel, davranışsal ve duygu odaklı teknikleri kapsayan terapiler ailesidir.

En genel tanımıyla; kişinin sorunlarını sürdüren duygu, düşünce ve davranışları hedef alan, bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş ve etkisi sınanmış, farklı terapi ekollerine göre daha çözüm odaklı ve dolayısıyla daha kısa sürede fayda sağlayan bir psikoterapi ekolüdür. Bu doğrultuda psikolog ve danışan aktif ve işbirliği içinde hem seans içi hem seans dışı farklı uygulamalarla terapi hedeflerine ulaşmaya çalışır. Danışanın terapi boyunca güncel sorunlarla baş edebilmesini desteklemekle birlikte yaşam boyu beceriler kazanması da hedeflenir.

Uzaktan / Online Terapiler Hakkında

Uzaktan terapilerin; görüntülü görüşmeler, e-postalar, telefon konuşmaları ve hatta mektuplara kadar uzanan geniş bir yelpazesi ve bir geçmişi vardır. Çok fazla sayıda araştırma* online terapilerin yüz yüze uygulanan terapiler gibi etkinliğine, terapötik ilişkinin kurulabildiğine, psikolojik rahatsızlıklar kapsamında fobi, yas, panik, depresyon, stres ve kaygı gibi farklı alanlarda çalışılıp pozitif sonuçlar alınabildiğine dair anlamlı veriler sunmuştur. Bu araştırmaların bir kısmına sayfanın en aşağısında Kaynakça* bölümünde ulaşabilirsiniz. Burada en önemli noktalardan biri de online terapilerin farklı dinamikleri olduğunu bilerek bu süreci yönetebilmektir – ki buna dair Türk Psikologlar Derneği dahil birçok kurum ve profesyonel kılavuz hazırlamıştır.

Online Paylaşım Grupları

Birebir gerçekleştirilebilecek görüşmeler dışında; maksimum 10 katılımcı ile 1 saat sürecek, haftanın belli gün ve saatlerinde buluşmak üzere belli bir konu olmaksızın veya spesifik bir tema altında (kaygı, stres gibi) gerçekleştirebileceğimiz online paylaşım/destek gruplarına katılmayı düşünürseniz, iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça*

Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M., and Shapira, N. (2008). A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of Internet-based psychotherapeutic interventions. Journal of Technology in Human Services, 26(2/4), 109-160.

Carlbring, P., Bohman, S., Brunt, S., Buhrman, M., Westling, B. E., Ekselius, L., & Andersson, G. (2006). Remote treatment of panic disorder: a randomized trial of internet-based cognitive behavior therapy supplemented with telephone calls. American Journal of Psychiatry, 163(12), 2119-2125.

Rochlin, A.B., Zack, J.S., & Speyer, C. (2004). Online therapy: Review of relevant definitions, debates, and current empirical support. Journal of Clinical Psychology, 60, 269–283.

Simpson, S. G., & Reid, C. L. (2014). Therapeutic alliance in videoconferencing psychotherapy: A review. Australian Journal of Rural Health, 22(6), 280–299.

Spence, Susan & Donovan, Caroline & March, Sonja & Gamble, Amanda & Anderson, Renee & Prosser, Samantha & Kenardy, Justin. (2011). A randomized controlled trial of online versus clinic-based CBT for adolescent anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 629-42.

University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences. (2016). Online therapy effective at treating depression and anxiety. ScienceDaily. Retrieved October 18, 2018 from http://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160512124921.htm

Wagner, B., Horn, A. B., & Maercker, A. (2014). Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression: A randomized controlled non-inferiority trial. Journal of Affective Disorders, 152, 113-121.

Yorulmaz O, Derin S, Yorulmaz EG, Gültekin G, Baş S. (2020). Çevrimiçi Psikolojik Müdahale ve Uygulamalar için Telepsikoloji Kılavuzu. https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/telepsikoloji-kilavuzu-x150.pdf