Hakkımda

Psikoterapi Eğitimlerim

  • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu (DATEM) Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitimi
  • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu (DATEM) Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Süpervizyonu
  • Dr. Alp Karaosmanoğlu (Psikonet) Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi

Üniversite Eğitimlerim

  • Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Lisans (Onur Derecesi)
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans
  • İstanbul Kent Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki psikoloji lisans eğitimim boyunca; Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Birimi’nde ve PSI Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde klinik stajlarımı tamamladım. Ayrıca üniversite içerisinde AAI Yetişkin Bağlanması Görüşmeleri (Adult Attachment Interview) özel çalışma grubunda ve Psikoatölye Öğrenci Çalışma Grubu’nun Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi olan ‘Şizofreni Hastalarının Sosyalleşmesine Destek’ çalışmasında görev aldım.

İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını ‘COVID-19 ve Sosyal İzolasyon Sürecinin Psikososyal Etkileri’ başlıklı kalitatif çalışmam ile tamamladım. Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen ‘Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi’ni, DATEM bünyesinde Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitimi’ni ve yine Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile Bilişsel ve Davranışçı Terapiler süpervizyon sürecini tamamladım.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji yüksek lisans programını ise ‘Satış Çalışanlarında Duygusal Emek: İş Tatmini ile İlişkisi ve Kişi-İş Uyumunun Etkisi’ başlıklı çalışmamla tamamladım. Özel sektörde önce Johnson & Johnson ve Reckitt Benckiser’de İnsan Kaynakları alanında, devamında Avita Çalışan Destek Programı’nda Ürün Müdürü pozisyonunda Çalışan Destek Hizmetleri’nin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde rol aldım. Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde öncesinde iş mükemmelliği yöneticisi olarak iş geliştirme süreçlerinde bulundum.

Şu anda sunduğum hizmetlerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Gönüllü Faaliyetler

2 sene boyunca Omurilik Felçlileri Derneği’ne destek amaçlı ‘Harekete Destek Milongaları’ adı altında tango organizasyonları düzenleyerek önce İstanbul’da sonra 11 şehirde yüzlerce kişi ile beraber dans ettik. Pandemi koşullarından dolayı şimdilik devamını getiremiyoruz.

Ayrıca sosyal oluşumları belli kategoriler altında toplayıp farklı destek seçeneklerini gösterme arzusuyla oluşturduğum bidestek.org sitesinde dilerseniz eğitim, bilim, sağlık gibi farklı kategorilerde ülkemizde sosyal fayda anlamındaki oluşumları görebilir; bağış dışında gönüllülük, alışveriş ve hatta yeme-içme gibi farklı aktivitelerinizle yaratabileceğiniz destekleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca çocuklar, kadınlar, sokak hayvanları, yaşlılar gibi farklı gruplara göre de ayırım yaparak ulaşmak istediğiniz kitleye yardım için farklı alternatifleri bulabilirsiniz.