• Eğitim
  • Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Lisans
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans
  • İstanbul Kent Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
 • Psikoterapi Eğitimleri
  • DATEM Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları
  • Dr. Alp Karaosmanoğlu Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon

Seramik üretiminin tüm ulusların sanatsal fikirlerini nasıl yansıttığını, çömleğin genel olarak sanat üzerindeki etkisini gördükten ve bugünkü amaçları ile olası başarılarına baktıktan sonra, az önce söylenenlerle birlikte, “kullanışlı” ve “güzel” kavramlarının bileşiminin, seramik sanatının muhteşem cazibesi olduğu ve aralarında, en iyi yerini evlerde bulan yeni bir güzellik yarattığı unutulmayacaktırr